Informacija paimta iš http://www.teises.lt/aktualu/mokymasis-vairuoti-su-seimos-nariu

Vilniaus teritorinė darbo birža pristato bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą asmenims mūsų, UAB Mokymo centras “ADPILIS”, mokymo programas:

  • Visų kategorijų vairavimo kursai
  • 95 kodas (motorinių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų profesinis mokymas)
  • Krautuvų, elektro krautuvų, hidromanipuliatorių vairuotojų

Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) parengė Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. Šis teisės aktas įsigalios nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Remiantis šiuo teisės aktu vairuotojams, kurie pažeis tam tikras kelių eismo taisykles, bus privaloma 45 minutes papildomai mokytis valdyti automobilį slidžia kelio danga privalomų papildomų vairuotojų mokymų metu.

Papildomus vairuotojų mokymus privalo išklausyti pradedantieji vairuotojai (B kategorja), kurie:

– viršijo nustatytą greitį daugiau kaip 10 km/h,

– sukėlė eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata,

– vairavo naudojantis mobiliojo ryšio priemonėmis,

Tiems vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti, irgi privalės baigti papildomus vairuotojų mokymus jeigu:

– viršijo nustatytą greitį,

– pažeidė KET, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą arba jų veiksmai vairuojant transporto priemonę lėmė turto sugadinimą.

Praktinis važiavimas ant slidžios kelio dangos skirtas vairuotojams suprasti, kad nepasirinkus saugaus greičio, važiuojant skirtinga kelio danga, galima prarasti automobilio kontrolę ir sukelti sau ir aplinkiniams pavojingą situaciją ir kaip nedidelis greičio viršijimas gali tapti lemiamu faktoriumi valdant automobilį.

Nuoroda į teisės aktą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1162517&p_org=109%2C&p_fix=y

Geros naujienos besiruošiantiems laikyti teorijos ir vairavimo egzaminus Regitroje

Remiantis VĮ „Regitra“ duomenimis, šių metų pradžioje šioje įmonėje buvo imtasi organizacinių priemonių egzaminų laukimo eilėms sutrumpinti. Taip buvo padaryta atsižvelgiant į  būsimų vairuotojų norą per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą nuo išlaikyto teorijos egzamino sėkmingai išlaikyti ir likusį vairavimo praktikos egzaminą. Paminėtina, jog VĮ „Regitra“ 2016–2019 m. savo veiklos strategijoje yra numačiusi, kad vidutinė trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo egzaminui datos iki teorijos egzamino laikymo datos būtų ne ilgesnė kaip 20 kalendorinių dienų, o vairavimo praktikos egzaminui – ne ilgesnė nei 45 kalendorinės dienos.

Lyginant VĮ „Regitra“ 2015 m. pirmų penkių mėnesių rezultatus su 2016 m. ne pilno pusmečio rezultatais matyti, kad bendras priimtų egzaminų kiekis išaugo 10,5 proc., o vairavimo praktikos įgūdžių patikrinimo egzaminą laikė 55,1 tūkst. asmenų, iš kurių didžioji dalis, t.y. 43,2 tūkst., buvo būsimi vairuotojai, siekiantys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones

Atmintinė laikantiems egzaminus Regitroje

Būtina pateikti šiuos dokumentus atvykus į Regitrą laikyti tiek teorijos, tiek praktinio vairavimo egzaminų:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę.
3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį baigtą mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.

Išlaikytas teorijos egzaminas galioja iki bus išlaikytas praktinio vairavimo egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

Vairavimo mokyklose nuo 2014 m. liepos 1 d. baigti mokymai neturi galiojimo termino.
Iki 2014 m. birželio 30 d. išduoti kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimas negalioja, jei asmuo per vienerius metus po pabaigto mokymo vairavimo mokykloje valstybės įmonėje „Regitra“ nelaikė teorijos egzamino arba praktikos egzamino, jei mokykloje asmuo buvo mokomas tik praktinio vairavimo įgūdžių.

UAB Mokymo centras “Adpilis“ informuoja apie naujausius KET pakeitimus:

2015-11-29 – Atnaujintos kelių eismo taisyklės. Atnaujinti punktai: 255226, 231,

1-o priedo ženklai nr. 320 ir 321,

3-io priedo 1.21 papunktis,

4-o priedo 8 ir 15 punktai.

Pakeitimai: 2015-11-04 nutarimu Nr. 1135, įsigaliojančiu nuo 2015-11-06 >

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1092144