– Naujos kelių eismo taisyklės nuo 2014 m. spalio 11 d (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=484529)

– Saugau eismo automobilių keliais įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344571)

– Įsakymas dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=44bccd40d07211e3a8ded1a0f5aff0a9)

– Įsakymas dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=576dd9c0d06811e3a8ded1a0f5aff0a9)

 

Vairavimo kursai

Visų kategorijų vairavimo kursai  (A, A1, A2, B, BE, C, C1, CE, D, D1,)

B kategorijos kursai – 450 Eur

Vairavimo mokykla

Rinkitės tik mūsų įmonę, geriausiai vykdančią vairuotojų mokymo reikalavimus!

Naujiena

Mokome sunkvežimiu RENAULT PREMIUM. Tokiu pat automobiliu vykdomi egzaminai VĮ “Regitra” !

Pateikus "VISISAVI" kortelę taikomos nuolaidos

“B”kategorija (mokinantis su grupe) 
Teorinis mokymas 40 ak. val.
Praktinis vairavimas – 30 ak.val.
Nemokamas KET testų sprendimas prie kompiuterio
Mokyklinis egzaminas (teorijos ir praktinio vairavimo)
Vairavimo pamokos važiavimo trukmė – 2 valandos (t.y. 90 minučių).


Skaityti daugiau

Profesinis mokymas - 95 KODAS

Profesinė kvalifikacija keleiviams ir/arba kroviniams vežti
Vairuotojų profesinis mokymas
Pradinės profesinės kvalifikacijos suteikimo kursai

Papildomas Mokymas - pažeidusiems KET teisėms susigrąžinti.

Dėmesio! Pradedantiesiems vairuotojams, pažeidus KET, mokymus būtina baigti per 1 metus, nuo pažeidimo padarymo dienos.
Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:


Skaityti daugiau