Įgyjusiems teisę vairuoti C, CE anksčiau nei 2009 09 10 arba jau turintiems pradinę profesinę kvalifikaciją po 5 metų:

  • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio mokymo programa.